Yazı Detayı
00:00:00
 
 Ahmet ERYILMAZ EYYÜHE'L VELED! - (II)
Ahmet ERYILMAZ
 

 

Eyyühe'l-Veled/Ey Oğul risâlesinden, İmâm Gazâlî'nin hikmet ve marifet yüklü nasîhatlerine kulak ve gönlümüzü açmaya devam edelim:

“Ey oğul!

Amelsiz ilim, bir mecnunluk; ilimsiz amel ise, hiçbir şeydir. Bilmiş ol ki, seni bugün günahlardan uzaklaştırmayan ve ibadete yönlendirmeyen ilim, yarın da cehennem ateşinden korumayacaktır. Bugün ilminle amel etmez, geçmiş günleri telâfi etmezsen, yarın kıyamet gününde: "Bizi (dünyaya) geri gönder de, salih ameller işleyelim." dersin(1); sana şöyle cevap verirler: "Ey akılsız! Zaten oradan geliyorsun!"

Evlâdım! Himmetini rûha, ilgisizliğini nefse, ölümü de bedenine/cesedine doğru yönlendir. Çünkü menzilin, kabirdir; kabir ehli her dem, senin kendileri arasına katılacağın zamanı bekler. Sakın, ama sakın, onların yanına azıksız varma!

Oğlum! İlim yalnız başına, sana yeterli olup da amel etmeye ihtiyaç duymamış olsaydın, (Allah Teâlâ'nın) "Dileyen yok mu...? İstiğfâr eden yok mu...? Tevbe eden yok mu...?(2)" nidâları lüzumsuz, faydasız olurdu. Rivâyete göre sahâbeden bir grup -radıyallâhu anhüm- Allah Resûlü'nün yanında, Abdullah Bin Ömer'i -radıyallâhu anh- andılar. Bunun üzerine O -sallallâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu: "Abdullah ne iyi/ne güzel bir adamdır! Keşke bir de gece namazı kılsa...(3)" [Abdullah Bin Ömer -radıyallâhu anh- gerçekten de, Resûlullah'ın böyle buyurduğunu duyunca, geceleri az uyumaya, ibadetle daha çok meşgul olmaya başlamıştır.]

Ey oğul!

İlmin özü, tâat ve ibadetin ne olduğunu bilmektir. Bilmiş ol ki tâat ve ibadet, Şâri' Teâlâ'ya -yani, Hüküm(leri) koyan, şeriatın sahibi Allah Teâlâ'ya- O'nun emir ve yasakları hususunda, söz ve eylem/amel olarak uymaktır. Her söylediğin, yaptığın yahut terkettiğin, şeriata uymak şeklinde olmalıdır.

Bil ki, başıboş bırakılmış (gelişi güzel konuşan) dil ile, gaflet ve şehvetle doldurulmuş kalb, azgınlık ve nasipsizlik alâmetidir. Nefsi mücâhedeyle öldürmedikçe, kalbinin marifet nurlarıyla ihyâ olması mümkün değildir. [Nefsin çirkin ve kötü arzularına 'dur!' demedikçe, nefse muhalefet edip onu ibadetlerden zevk alır hâle getirmedikçe, kişinin Allah'ı tanıyıp bilmesi, O'na cân-u gönülden kulluk etmesi hayâl olur.]

Allah yolunda olan kimseye/Sâlik'e şu dört şey gereklidir:

• İçinde bid'at olmayan sahîh bir inanç/sağlam bir akîde,

• Nasûh bir tevbe/Sonrasında tekrar günaha düşülmeyecek samîmî bir tevbe,

• Hasımlarını râzı etmek; üzerinde haklarının kalmamasını sağlamak,

• Allah'ın emirlerini yerine getirebilmeye yetecek kadar şeriat ilminden öğrenmek; daha sonra da, kendisiyle kurtuluşa erişilen diğer ilimleri tahsîl etmek.

...

İstikâmet, nefsinin arzularını, Allah'ın emirleri karşısında fedâ etmek demektir.

Bana ubûdiyet/kulluk hakkında da sordun. Kulluk şu üç şeydir:

• Şeriatın emirlerini korumak,

• Kazâ, kader ve Allah'ın kısmetine/taksîme rızâ göstermek,

• Allah'ın rızâsını ararken, kendi nefsinin rızâsını terk etmek.

Tevekkül'ün ne olduğunu sordun. Tevekkül, Allah'ın va'dettiği şeyler konusunda, O'na olan inancını güçlendirmektir. Yani, senin için takdîr olunan şeyin, dünyadaki tüm insanlar bunu engellemek için çalışsalar bile, mutlaka sana ulaşacağına; sana takdîr olunmayan şeyin ise, cümle âlem toplanıp çabalasalar dahî, sana ulaşmayacağına inanmandır.

İhlâs'ı da sormuştun. İhlâs, bütün amellerinin Allah Teâlâ'(nın rızâsı) için olması; insanların övgülerine veya yergilerine kalbinin değer vermemesidir.

Bil ki riyâ/gösteriş, halkı büyük görmekten kaynaklanır. Bundan kurtulmanın çaresi de şudur: Halkı, Allah'ın kudreti altında esir, sana huzur veya sıkıntı vermekten âciz cansız varlıklar olarak görürsün; böylece, onlara yaranmak için iki yüzlülük yapmaktan kurtulursun. Onları (halkı) kendi başlarına güç ve irade sahibi zannettiğin anda, riyâ senden uzak kalmaz.”

...

Evet, hemen her kelimesi Kur'ân'dan ve Sünnet'ten mülhem hikmet katreleri olan bu müessir öğütler, bize, bütün din kardeşlerimize ve özellikle de ilim yolunda olanlara, faydalı ve aydınlatıcı bir kandil mesâbesindedir. Belli başlı bazı parçalarını aktarmaya çalıştığım bu risâlenin tamamını, temin edip altını çize çize, hazmede hazmede okumanızı tavsiye ederim.

Rabbim bu öğütlerin sâhibi İmam -Muhammed- Gazâlî hazretlerine en geniş ve kuşatıcı rahmetiyle muâmele eylesin. Bize yazıp aktardıklarımızla, size de okuyup dinlediklerinizle yaşamayı lutfedip kolaylaştırsın inşâallah. Selâm, duâ ve kalbî muhabbetlerimle... (28 Zilhicce 1436)

 

DİPNOTLAR:

(1) Münâfikûn S: 10.

(2) Sahîh-i Buhârî, Tevhîd 35; Teheccüd 14.

(3) Sahîh-i Buhârî, Teheccüd 2, 21; Fezâilü's-Sahâbe 19.

Sahîh-i Müslim, Fezâilü's-Sahâbe 139, 140.

Yorumlar
Diğer Yazılar
EYYÜHE'L VELED! - (II)
Tıklanma: 4974
EYYÜHE'L VELED! - (I)
Tıklanma: 301
O'NA TESLÎMİYET GÖSTERİN!
Tıklanma: 314
ZÜ'L-HİCCE AYI ve KURBAN'A DÂİR
Tıklanma: 282
SAHİP ÇIKIP ŞÜKRETMELİ ve NANKÖRLÜK ETMEMELİ
Tıklanma: 296
SALÂT-Ü SELÂM, ALÂMET-İ FÂRİKAMIZDIR!
Tıklanma: 298
?SÜNNET?SİZLER, ÂHİRETİMİZE MÂL OLABİLİR!
Tıklanma: 284
NÂFİLELER SİGORTAMIZDIR!
Tıklanma: 297
İŞİMİZ İSTİŞÂRE İLE
Tıklanma: 296
DİLİMİZ ve ELİMİZ, ÂKIBETİMİZİN HABERCİSİDİR.
Tıklanma: 244
KADRİMİZİ YÜCELTEN KUTLU GECE
Tıklanma: 316
CEMAATE DEVAMLILIK ÎMÂN ALÂMETİDİR!
Tıklanma: 356
AYNI ŞEVKLE AYNI SEYİRDE DEVAM
Tıklanma: 292
RAHMET AKŞAMLARI MI TERÂVÎH Mİ?
Tıklanma: 272
KUR'AN'LA BAĞIMIZ
Tıklanma: 294
BEDEN ve RÛHUMUZUN MÜREBBÎSİ ORUÇ
Tıklanma: 209
RAMAZÂN-I ŞERÎF
Tıklanma: 211
İYİ MAHSÛL İÇİN...
Tıklanma: 188
İSTİĞFÂR'I BIRAKMAMALI
Tıklanma: 160
İTİBÂR KAYBETMEDEN KULLUĞA GAYRET ETMELİ
Tıklanma: 192
Mİ'RÂC ve NAMAZA DAİR
Tıklanma: 224
ZİKRULLÂH İLE DİLİNİ YAŞ TUT!
Tıklanma: 263
RAHMET-İ İLÂHÎ
Tıklanma: 214
KULLUK, HAYAT SERÜVENİMİZDİR!
Tıklanma: 221
BİRLİKTE YAŞAM ve ARI DURU KALP
Tıklanma: 206
GÜZEL AHLÂK, MUHAMMEDÎ AHLÂKTIR!
Tıklanma: 217
Sadâkatimiz kadar sadakamız vardır! -2
Tıklanma: 182
SADÂKATİMİZ KADAR SADAKAMIZ VARDIR! - I
Tıklanma: 222
Cennet, Mücâhid Müslümanın Karargâhıdır.
Tıklanma: 194
KARDEŞLİĞİMİZ
Tıklanma: 182
KİŞİ, SEVDİĞİ İLE BERABERDİR!
Tıklanma: 183
Muhabbetimiz Neye?
Tıklanma: 218
İKİSİ BİR ARADA, BİZ NEREDEYİZ?
Tıklanma: 216
HAKKI HAK, BÂTILI BÂTIL GÖSTER ALLAH'IM!
Tıklanma: 266
İNÂYET İÇİN İCÂBET ŞART
Tıklanma: 225
SAKIN TERK-İ EDEB'DEN...
Tıklanma: 218
Kâbe'nin Kurbunda,Sadırdan Satıra...
Tıklanma: 247
MÜJDELERE GÜVENİP AMELİ BIRAKMA !
Tıklanma: 178
FEDÂKÂRLIK YÂ HÛ...
Tıklanma: 197
O'NA UYALIM Kİ ALLAH SEVSİN!
Tıklanma: 220
YILLAR GEÇİYOR, ÖLÜM GELİYOR
Tıklanma: 214
İmânî ve Ahlâkî Olgunluk İçin BEŞ ESAS
Tıklanma: 187
KİM AKILLI?!
Tıklanma: 226
HAYIRLI ÜMMET,ÜMMET-İ MUHAMMED...
Tıklanma: 204
EN GÜZEL ÖRNEK Sallallâhu Aleyhi Ve Sellem'e Muhtâcız
Tıklanma: 170
Hava Durumu
KONYA
Namaz Vakti
En Çok Okunanlar
Yazarlar
Gazete Manşetleri
Anketler

İşlem yapılıyor.....


powered by macsonuclari.net
Tarihte Bugün

TARİHTE BUGÜN